Black Stallion B.V.

Consulting - Import - Export

Privacy verklaring (Nederlands)


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Black Stallion B.V. kan enkele persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Black Stallion B.V., en/of omdat u deze zelf per e-mail, via een visitekaartje, bij het invullen van een contactformulier op de website aan Black Stallion B.V., of op andere wijze zelf heeft verstrekt, of omdat u op een zakelijke website of informatiepagina genoemd wordt als contactpersoon voor de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt. 

Black Stallion B.V. kan daarom de volgende persoonsgegevens opslaan en/of verwerken:

- Uw voor- en achternaam 

- Uw zakelijke adresgegevens 

- Uw zakelijke telefoonnummer 

- Uw zakelijke e-mailadres 

- Uw zakelijke IP-adres

WAAROM BLACK STALLION B.V. DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Black Stallion B.V. verwerkt zo weinig mogelijk van uw persoonsgegevens, maar enkele basis-persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Black Stallion B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de inkoop of levering van diensten of producten, of voor andere gebruikelijke zakelijke contacten zoals het vragen van informatie of de beantwoording van uw vragen. Voorbeelden zijn informatieverzoeken over producten en diensten, prijsopgaves, commerciële onderhandelingen etc. 

Black Stallion B.V. onderneemt alle redelijke pogingen om het verwerken of opslaan van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens, die absoluut noodzakelijk zijn om u te kunnen bereiken in uw hoedanigheid als eigenaar of vertegenwoordiger van de organisatie en/of bedrijf waarvoor u optreedt, en zal het opslaan of verwerken van andere persoonsgegevens als hierboven vermeld achterwege laten.   

Hoewel Black Stallion B.V. in sommige gevallen contact opneemt met de contactpersonen van haar (potentiële) leveranciers of (potentiële) klanten in verband met aanbiedingen, verzoeken om offertes, verzoeken om een afspraak en andere gebruikelijke zakelijke communicaties, zal  Black Stallion B.V. dergelijke persoonlijke contactgegevens NIET gebruiken vooor de toezending van massacommunicaties, ongevraagde nieuwsbrieven of andere generieke berichten, die niet specifiek bedoeld zijn voor u in uw zakelijke hoedanigheid.

Black Stallion B.V. kan op gezette tijden nieuwsbrieven communiceren, maar zal deze ALLEEN aan u toesturen als u of uw organisatie zich daar nadrukkelijk op heeft geabonneerd. Een abonnement kan te allen tijde worden opgezegd door ons dat per e-mail of telefoon te laten weten. Ook wordt iedere nieuwsbrief voorzien van een link waarmee het abonnement kan worden stopgezet. 

HOE LANG BLACK STALLION B.V. GEGEVENS BEWAART

Black Stallion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Indien ons bekend wordt dat u niet langer werkzaam bent voor de onderneming in verband waarmee wij kennis namen van deze gegevens als contactpersoon, verwijderen wij deze onmiddellijk uit eigen initiatief.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN


Black Stallion B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Black Stallion B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan welke derde partij dan ook. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Black Stallion B.V. kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Black Stallion B.V. gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS

Black Stallion B.V. maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Black Stallion B.V. gebruikt wel Statcounter, echter alleen gegevens over de landen en regio van de bezoekers, en niet de IP-adressen noch enige tot een persoon herleidbare informatie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jt@blackstallion-nl.com

Black Stallion B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, gevolg geven aan uw verzoek.

BEVEILIGEN

Black Stallion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Black Stallion B.V. maakt via haar e-mail hosting provider gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Black Stallion B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Black Stallion B.V. op via jt@blackstallion-nl.com. Domeinnaam www.blackstallion-nl.com is een website van Black Stallion B.V.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Black Stallion B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres en Vestigingsadres: 

Black Stallion B.V., Beemd 1, 2831XH Gouderak

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68266618

E-mail: jt@blackstallion-nl.com (Nederlands, English, Français, Español, Deutsch)

Telefoon: +31 (0)6 2471 6388